Utvalg for barnehage, skole og idrett: Høring om spesialundervisning

Utvalg for barnehage, skole og idrett hadde høring om spesialundervisning 7. september 2022

Tema for høringen var organisering av spesialundervisning i bergensskolen, og håndteringen av tilbudet om spesialundervisning under pandemien. 

Presentasjoner holdt av:

Møtet er publisert, og kan sees i opptak på KommuneTV: 
Bergen kommune (kommunetv.no)