Gå tilbake til:
Du er her:

Orienteringer i komite for finans, kultur og næring

I møte 27. mars fikk KFKN orienteringer om ombygging av Lærerhøyskolen og videre utbygging av bossnettet utenfor Bergen sentrum. Du kan lese eller laste ned orienteringene her.

Komite for finans, kultur og næring fikk i møte 27.03.19 orienteringer fra Byrådsavdeling for finans, innovasjon og eierskap og Byrådsavdeling for sosial, bolig og inkludering ang. KFKN -sak 32-19 "Landåssvingen 15 (Lærerhøyskolen). Ombygging. Gjennomføringsvedtak."

Videre fikk komiteen en orientering fra BIR ang. KFKN-sak 33-19 «BIRs forslag til finansiering av videre utbygging av bossnettet utenfor Bergen sentrum»