Innspill til budsjett 2023 i utvalg for finans, kultur og næring

Utvalg for finans, kultur og næring holdt den 9. november møte der foreninger, organisasjoner og privatpersoner kunne komme med innspill til byrådets forslag til budsjett for 2023.

Det er utvalg for finans, kultur og næring som behandler budsjettet før bystyret fatter endelig vedtak i bystyremøte den 14. desember. Presentasjonene ligger nedenfor:

Videre fikk utvalget en orienteringer Tertialrapport 2 fra finansbyråden. Også denne presentasjonene ligger her: