Innspillsmøte til Bergen kommunes budsjett for 2020

Utvalg for finans, kultur og næring holdt den 13. november et møte der lag og organisasjoner kom med innspill til byrådets forslag til budsjett for 2020.

Det møtte i alt 15 organisasjoner.

 

Vedlegg