Møte i nytt utvalg for finans, kultur og næring

Utvalg for finans, kultur og næring hadde 6. november sitt første utvalgsmøte etter valget. Utvalget har 15 medlemmer og ni av de elleve partiene som er valgt inn i bystyret er representert i utvalget

I begynnelsen av møte fikk komiteen orienteringer fra Byrådsleders avdeling, Byrådsavdeling for finans, næring og eiendom og Byrådsavdeling for kultur, mangfold og likestilling om fagområder som faller inne under komiteens ansvarsområder. Videre fikk utvalg for finans, kultur og næring en orientering om 2. tertialrapport 2019 og byrådets forslag til budsjett for 2020.

 

Vedlegg