Gå tilbake til:
Du er her:

Orienteringer i komite for finans, kultur og næring

Komite for finans, kultur og næring fikk i møte den 12.06.19 orienteringer om Bergen kommunes 1. tertialrapport 2019 og om Friskus AS.

Byråd for finans, innovasjon og eiendom Håkon Pettersen presenterte tertialrapport 1. for Bergen kommune.

Friskus AS informerte om sitt aktivitets- og frivillighetsverktøy.

Vedlegg