Presentasjon om forslag til nytt inntektssystem for kommuner

I KFKN-møte 2. mars holdt økonomidirektør Kristin Ulvang fra Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap en orientering om regjeringens forslag til nytt inntektssystem for kommuner og mulige konsekvenser av dette for Bergen kommune.

 

Vedlegg