Presentasjoner i utvalg for finans, kultur og næring 15. januar 2020

Utvalg for finans, kultur og næring fikk i møte den 15.01.20 orienteringer om kommunale investeringsprosesser og ASSS-rapport for 2018 fra Byrådsavdeling for finans, næring og eiendom.

 

Vedlegg