Presentasjoner: oppstart eierskapsmelding 2022 og datasikkerhet

Utvalg for finans, kultur og næring fikk i møte den 09.02.22 orienteringer om Bergen kommunes arbeid med datasikkerhet og oppstart av arbeid med en ny eierskapsmelding.

Byrådsavdeling for finans, næring og eiendom holdt presentasjonene som ligger vedlagt.