Gå tilbake til:
Du er her:

Lokaldemokratireformen

Komite for fullmakter og politiske styringssystemer har det politiske ansvaret for å behandle spørsmål og saker om lokaldemokrati. Relevant informasjon vil bli lagt fortløpende ut her.

Om Bergen kommunes arbeid med lokaldemokratireformen

I forbindelse med at spørsmål om lokaldemokratiordningen skal tas opp i partigruppene som sitter i bystyret oppfordrer komiteen bystyrerepresentantene til å bruke vedlagte diskusjonsnotat som et grunnlag for den politiske prosessen.

Bydelsordninger:

Stockholm
http://www.stockholm.se/OmStockholm/Forvaltningar-och-bolag/Stadsdelsforvaltningar/

http://www.stockholmdirekt.se/nyheter/moderaternas-plan-gora-om-14-stadsdelar-till-fem/reppjt!13Mh4dL0QkPTcgjrYlEA/ Oslo:

Oslo

https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/politikk/bydelspolitikk/

http://nab.no/valg-2015/nyheter/frp-vil-fjerne-politikken-fra-bydelene/19.11862

Forslag til revidert reglement for bydelene i Oslo

Amsterdam

Om bydeler i Amsterdam (Wikipedia)

Good bye city districts councils

Gøteborg

Stadsdelsnämder i Gøteborg

Helsinki

https://dcentproject.eu/a-new-co-designed-model-for-citizen-participation-in-helsinki/

København

https://www.kk.dk/artikel/lokaludvalg

Diverse artikler om valgordninger og demokrati

http://www.theguardian.com/politics/2016/jun/29/why-elections-are-bad-for-democracy

https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/jan/25/democracy-broken-distrusted-trump-brexit-political-system

Senter-for-velferds-og-arbeidslivsforskning/NIBR/Publikasjoner/Publikasjoner-norsk/Erfaringer-med-naerdemokratiske-ordninger-i-Norden New Compass Artikkel - Sortition and Direct Democracy (last ned gratis)

Om Sortition (Wikipedia)

Sortition in Ireland