Gå tilbake til:
Du er her:

Komite for fullmakter og politisk styringssystem på studietur

Komite for fullmakter og politisk styringssystem var fra 29. til 31. mars 2017 på en studiereise til Gøteborg og Stockholm.

Formålet med studiereisen var er å innhente mer informasjon om lokal- og nærdemokratiordninger i Stockholm og Gøteborg. Begge byer har en lokaldemokratiordning med bydelstyrer og administrasjon på bydelsnivå. Komiteen møt i begge byer representanter fra både sentralt og bydelsnivå.

Vedlagt ligger presentasjonene Anders Carstorp og Ulla Thorslund holdt.

 

Vedlegg