Samling om fordeling av fullmakter mellom bystyret og byrådet

UFPS arrangerte 26. oktober en samling om fordeling av fullmakter mellom bystyret og byrådet. Les programmet og presentasjonene her.

Kl. 9.00 - 9.45 Kommunal parlamentarisme og forhold mellom bystyret og byrådet; hovedlinjer og hva er nytt i den nye kommuneloven, ved Jan F. Bernt

Kl. 9.45.-10.30 Orientering ved byrådsleder Roger Valhammer om:

  • Byrådssak 33-20: «Delegasjon av fullmakter til byrådet - bystyreperioden 2019 – 2023»
  • Byrådssak 65-20: «Byrådets tilrettelegging for bystyrets tilsyn og kontroll med byrådet arbeid»

Om hovedlinjene og hva som er de viktigste endringene i sak 33-20 om delegasjon av fullmakter

Hvordan vil tilbakerapportering og tilrettelegging for tilsyn og kontroll skje med bakgrunn i sak 65-20 og ny kommunelov (§10-2 og § 25-2)

Kl. 10.40 - 11.45 Hva er formålet med gjennomgangen av disse sakene

  • Hvor godt forstår vi innholdet og forslagene i byrådssakene?
  • Er det noe som er uklart?
  • Hvordan skal vi følge opp sakene og de vedtak som fattes?
  • Er det noen av bestemmelsene vi mener bør endres eller presiseres?

   Innlegg fra Harald V. Hove, Mikkel Grüner og Julie Andersland

Kl.12.00 - 12.45 Fordeling av oppgaver og fullmakter mellom bystyret og byrådet i Oslo kommune, fjerninnlegg ved Karl Olav Hovland, spesialrådgiver ved byrådslederens kontor i Oslo kommune:

  • prinsipper og hovedtrekk
  • utforming av fullmaktsbestemmelser for byrådet i Oslo kommune
  • hvordan fullmaktsfordelingen fungerer i praksis»

12.45 - 13.00 Om det videre arbeid med fullmakter