Seminar om budsjett og budsjettutforming

KFPSholdt 15. januar et halvdagsseminar om utforming og strukturering av Bergen kommunes budsjett og fordeling av budsjettfullmakter mellom bystyret og byrådet.

Presentasjoner fra Byrådsavdeling for finans, innovasjon og eierskap er vedlagt og bakgrunnsmaterialet fra Bystyrets kontor kan du lese her.

 

Vedlegg