Gå tilbake til:
Du er her:

ASSS analyse og statistikk 2018 for utvalg for helse og sosial

Utvalg for helse og sosial fikk 4. desember en orientering fra finansdirektør Kristin Ulvang i Byrådsavdeling for finans, næring og eiendom om ASSS-rapporten.

Bergen kommune deltar i storbynettverket ASSS - Aggregerte Styringsdata for Samarbeidende Storkommuner. Kommunene Fredrikstad, Bærum, Oslo, Drammen, Kristiansand, Stavanger, Sandnes, Bergen, Trondheim, Tromsø inngår i nettverket. Kommunenes Sentralforbund deltar også, og har sekretariatsansvaret. Det blir hvert år laget en rapport som sammenlikninger kommunene. I tillegg blir det laget enkeltrapporter for den enkelte kommune.

Rapporten gir analyser på fire hovedområder:

• Regnskaps- og finansanalyser; basert på kommuneregnskap og konsernregnskap

• Forskjeller i inntektsgrunnlag, utgiftsbehov og ressursbruk

• Ressursbruk og kvalitet på tjenesteområdene

• Produksjon og effektivitet

Følgende tjenesteområder er omfattet av samarbeidet:

• Grunnskole

• Barnehage

• Barnevern

• Kommunehelse

• Pleie og omsorg

• Sosialtjeneste

• Eiendom

• Samferdsel

ASSS har en egen nettside https://www.ks.no/asss-hjem/ der du kan finne data både for Bergen kommune og de øvrige storbyene som inngår i nettverket. Du kan også finne aktuelle nøkkeltall for Bergen kommune ved å følge lenkene som ligger i vedlagte PowerPoint-presentasjon.

ASSS analyse og statistikk 2018 for utvalg for helse og sosial bilde
 
 

 

Vedlegg