Heldags opplæring i psykisk helsetilbud i Bergen kommune

Utvalg for helse og sosial hadde den 5. februar en heldags opplæring i tilbudene som blir gitt innen psykisk helse i Bergen kommune.

Fram til lunsj var det orienteringer i Utekontaktens lokaler om det psykiske helsetilbudet som blir gitt til barn og unge, inkludert studenter. Utvalget fikk orienteringer om Utekontaktens arbeid, om psykologtilbudet i Bergen kommune, om Barne- og familiehjelpen, om helsestasjon for ungdom og om det nystartede tilbudet Ung Arena for ungdom 12-23 år.
 

Utvalget reiste så videre til stiftelsen Fontenehuset som er et rehabiliteringstilbud for mennesker som har eller har hatt psykiske helseutfordringer. I tillegg til orienteringer fra Fontenehuset ble det gitt en orientering om struktur, tjenester og oppfølging etter utskrivelse fra psykisk helsevern for voksne i Bergen kommune. Avslutningen i Fontenehuset var et foredrag fra «Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid» som er lokalisert i Trondheim om hvilken kunnskap vi har om psykiske lidelser og utfordringen i Norge, og hva er utfordringene for kommunene?
 

Dagen ble avsluttet med omvisning på Amalie Skrams hus, som er et kreativt hus for mennesker som har erfaring med psykiske helseplager.

Heldags opplæring i psykisk helsetilbud i Bergen kommune bilde
 
 

 

Vedlegg