Høring om barneverntjenesten i utvalg for helse og sosial, 24. august 2022

Utvalg for helse og sosial holdt onsdag 24. august 2022 fra kl. 09.00 – 15.00 høring på bakgrunn av funn fra Deloitte sin forvaltningsrevisjon om Barnevernstjenesten i Bergen.

Utvalget ønsket å avholde høringen for å få belyst mulige årsaker til de kritiske forhold som fremkommer i rapporten, samt å få informasjon og vurderinger for å sikre snarlige forbedringer.

  • Hvilke tiltak er satt i gang siden rapporten fra Deloitte kom, også vurdert opp mot de tiltak bystyret vedtok i september 2019?
  • Hvordan vurderer byråden veilednings- og generell kompetanse hos etatsdirektør og barnevernsledere?
  • Hvordan vurderer byråden en eventuell endring av ledelse og organisering i etaten? Kan slike tiltak medføre bedre ledertilgang og økt kvalitetssikring av sakene?
  • Hvordan vurderer etatsdirektør egen ledelse og avdelingsledernes ledelse?
  • Hvordan vurderer etatsdirektør endringer i ledelse og organisering?
  • Hva mener etatsdirektør er de funn som utpeker seg i størst grad i Deloittes rapport, og hvordan har de eventuelle funnene blitt håndtert i etterkant av rapporten?
  • Hva er årsaken(e) til at kontaktpersonene i tjenesten opplever at de tar beslutninger i saker uten å ha gjort tilstrekkelige undersøkelser, eventuelt uten a ha snakket nok med barna, i forkant?
  • Hvilke tiltak er gjort for å ha tilgjengelige ledere som kan garantere nødvendig kvalitetssikring i saksbehandling?

Følgende personer holdt innlegg i forbindelse med høringen:

Innledning/bakgrunn for høringen: nestleder i utvalget Diane Alexandra Berbain

Innledning – om innhold i forvaltningsrevisjon av barneverntjenesten: Deloitte ved Kristina Overn Krohn, 

Innledning for høringen: byråd Ruth Grung

Gjennomgang av refleksjonsdokument fra mars 2022. Hvor langt er man kommet i dag, 6 måneder senere?: Etat for barn og familie v/ direktør Alette Hilton Knudsen 

Erfaringer og vurderinger av hvordan fosterhjemstjenesten arbeider, samt refleksjoner rundt eventuelle utfordringer i tjenesten: Ole Mikalsen, hovedtillitsvalgt, barneverntjenesten i Arna og Åsane 

Øvrige erfaringer og refleksjoner sett fra de tillitsvalgtes ståsted: Renathe Øen, hovedtillitsvalgt 

Hvordan er og organiseres arbeidshverdagen til saksbehandlerne? Hva er utfordringene? Henrik Engø Lesjø, sosialkurator v/ Bergenhus og Årstad barneverntjeneste og Gunhild Neerland, rådgiver v/ Fyllingsdalen og Laksevåg barneverntjeneste

Erfaringer fra, og refleksjoner rundt arbeidet med barnevernet og berørte familier: Magnar Gripsgård

Erfaringer fra, og refleksjoner rundt arbeidet med barnevernet og berørte familier: Ingve Thu

Refleksjoner etter høringen: byråd Ruth Grung