Gå tilbake til:
Du er her:

Høring om brukerstyrt personlig assistanse (BPA) i utvalg for helse og sosial, mandag 30. mai 2022

Utvalg for helse og sosial holdt mandag 30.05.2022 fra 09-15.30 høring om brukerstyrt personlig assistanse (BPA) på hotell Terminus. Presentasjonene som ble holdt ligger vedlagt artikkelen.

Bakgrunnen for høringen, var Deloittes forvaltningsrevisjon av brukerstyrt personlig assistanse (BPA) som ble behandlet av Kontrollutvalget 16.02.2022. I  utvalg for helse og sosials sak 22/22 «Eventuelt til møte helse og sosial 16.03.2022» fra møte 16. mars 2022, ble følgende vedtatt: 

«Utvalg for helse og sosial skal i løpet av våren 2022 gjennomføre en høring om BPA-ordningen og Bergen kommunes praktisering av denne. I lys av Deloittes forvaltningsrevisjonsrapport, som har avdekket en rekke kritiske forhold, ønsker utvalget særlig å komme til bunns i følgende:

  • Årsaken(e) til systematiske brudd på forvaltningslovens krav til saksbehandlingstid, vedtak og begrunnelse.
  • Hvorfor Bergen kommune har etablert egne kommunale kriterier og normer som er til hinder for å gjøre individuelle vurderinger av brukere. Hvordan har disse kriteriene og normene kommet til?
  • Hvorfor Bergen kommune på sine nettsider bl.a. har informert innbyggere om at man må ha tildelt mer enn 25 timer praktisk bistand per uke for å kunne søke om BPA, som både bryter med pasient- og brukerrettighetsloven og helse- og omsorgstjenesteloven.
  • Årsaken(e) til forskjellsbehandling/vilkårlig saksbehandling: hvorfor har mange fått avslag på BPA med hovedbegrunnelse at hjelpebehovet er på under 25 timer, når andre får innvilget BPA med hjelpebehov på under 25 timer?
  • Hvorfor etat for vurdering og rehabilitering har etablert en kriterieliste for tildeling av BPA som ikke er dekkende for å sikre at saker blir gjort i samsvar med regelverk og retningslinjer.
  • Årsaken(e) til at brukere får liten informasjon om saksgang og begrenset mulighet til råd og veiledning»

Følgende personer holdt innlegg i forbindelse med høringen: 

09.00-09.05 Innledning/bakgrunn for høringen, utvalgsleder Hilde Onarheim

09.05-09.25 Innledning – om innhold i rapport, Deloitte ved Kari Gåsemyr

09.25-09.35 Spørsmål fra utvalget

09.35-10.10 Til overnevnte spørsmål, kommunaldirektør Kjell A. Wolff og byråd Ruth Grung

10.10-10.30 Til overnevnte spørsmål, etatsdirektør Elin Wathne v/ etat for vurdering og rehabilitering

10.30-10.50 Til overnevnte spørsmål, Maria Elisabeth Kjerland, rådgiver v/ etat for vurdering og rehabilitering 

10.50-11.00 Spørsmål fra utvalget

11.10-11.50 Til overnevnte spørsmål, Karin Fleten og Anette Sundal v/ etat for tjenester til utviklingshemmede
Liv-Irene Middleton, saksbehandler v/ vurderingskontor for voksne og eldre

11.50-12.00 Spørsmål fra utvalget

13.00-13.15 Byombudet ved Erik Dahl og Benedicte Gram-Knutsen

13.15-13.25 Spørsmål fra utvalget

13.25-13.40 Kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelse ved Kari Tungesvik

13.40-14.20 Norges Handikapforbund, Innledning v/ Arild Birkenes
Presentasjon ved 10 min Guri Anne N. Egge
10 min Alexander Petersen
Avslutning fra Arild Birkenes

14.20-14.30 Spørsmål fra utvalget

14.30-14.45 FFO ved Bjørn Greve

14.45-14.55 Spørsmål fra utvalget

14.55-15.15 Oppsummerende spørsmål og avslutning, utvalgsleder Hilde Onarheim og utvalgets medlemmer