Gå tilbake til:
Du er her:

Høring om elektronisk pasientjournalsystem og avvikshåndtering

Komite for helse og sosial avholdt 12. juni en åpen høring om elektronisk pasientjournalsystem og avvikshåndtering ved Bergen legevakt/ Øyeblikkelig Hjelp Døgnenhet (ØHD).

Bakgrunnen for at en samlet helse- sosialkomite ville ha høring, var flere presseoppslag i vinter om bemanningssituasjonen ved Øyeblikkelig Hjelp Døgnenhet ved Bergen legevakt. Fylkesmannen og kommunaldirektøren var blitt varslet om at journalsystemet for legevakten, fengselet, smittevernkontoret og den kommunale sengeposten for øyeblikkelig hjelp (ØHD) var farlig og utdatert. I helse- og sosialkomiteens møte 20. februar opplyste daværende helsebyråd Rebekka Ljosland at det først var gjennom denne varslingen hun fikk høre at journalsystemet er en fare for pasientsikkerheten.

Til høringen var det innkalt både tidligere og nåværende ledere på ulike nivåer i Etat for helsetjenester og Øyeblikkelig Hjelp Døgnenhet, og også tillitsvalgte fra legeforeningen og fra sykepleierforbundet samt verneombudet ved legevakten.

I tillegg møtte nåværende helsebyråd Beate Husa og tidligere helsebyråd Rebekka Ljosland og nåværende kommunaldirektør Kjell Andreas Wolff. Tidligere kommunaldirektør Nina Mevold hadde ikke anledning til å møte.

Høring om elektronisk pasientjournalsystem og avvikshåndtering bilde
 
Marte Holm

 

Vedlegg