Innspill til budsjett 2023, utvalg for helse og sosial

Utvalg for helse og sosial holdt tirsdag 1. november innspillsmøte til budsjett der foreninger, organisasjoner og privatpersoner kunne komme med innspill til byrådets forslag til budsjett for 2023.

Utvalg for helse og sosial holdt tirsdag 1. november innspillsmøte til budsjett der foreninger, organisasjoner og privatpersoner kunne komme med innspill til byrådets forslag til budsjett for 2023.

Bystyreutvalgene og partigruppene skal de nærmeste ukene arbeide med budsjettet, og hvert fagutvalg skal vurdere budsjettforslaget innenfor egne ansvarsområder.

Det er utvalg for finans som formelt behandler budsjettet før bystyret fatter endelig vedtak i bystyremøtet 14. desember 2022.

Her finner du en oversikt over hvem som holdt innlegg med presentasjoner:

(Mio Omsorg og Rostadheimen bofellesskap hadde ikke powerpoint-presentasjoner ifbm. sine innlegg)

NFU Bergen lokallag 

Mio Omsorg 

Rostadheimen Bofellesskap 

Stiftelsen Sesam 

Vedlagt følger også byrådsavdelingene sine respektive presentasjoner som ble holdt i forbindelse med utvalgsmøtet 5. oktober 2022, hvor fagbyrådene presenterte byrådets forslag til budsjett for 2023 innenfor det som er utvalget sine områder.

Presentasjonene fra byrådene besvarer blant annet følgende spørsmål:

• Hva er hovedtrekkene i budsjettet?
• Hvor er det kutt i budsjettet, og hva er begrunnelsen for kuttene? 

• Hvordan vurderer byrådet konsekvensene for de budsjettpostene der det er foreslått kutt?