Gå tilbake til:
Du er her:

Innspillsmøte til budsjett 2020, utvalg for helse og sosial

Utvalg for helse og sosial holdt den 13. november et møte der lag, organisasjoner og privatpersoner kan komme med innspill til byrådets forslag til budsjett for 2020. Det møtte i alt ni organisasjoner

Bystyreutvalgene og partigruppene skal de nærmeste ukene arbeide med budsjettet, og hvert fagutvalg skal vurdere budsjettforslaget innenfor egne ansvarsområder. Den første uken i desember behandler fagutvalgene partienes budsjettforslag innenfor det enkelte fagutvalgs ansvarsområde.

Den 10. desember behandler finansutvalget partienes helhetlige budsjettforslag og enkeltstående endringsforslag og avgir innstilling til bystyret. Den 18. desember skal bystyret vedta bybudsjettet for neste år og økonomiplanen for de kommende fire årene.

17.20 Stiftelsen Metodisthjemmet Bergen, Atle Halvorsen og Karianne F. Magnussen
17.35 Velferdstinget Vest, Line Korsmo
17.50 Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn i Bergen, Birgit van der Lans og Alasdair McLellan
18.05 Ungdommens bystyre, Erlend Vangen
18.20 Stiftelsen Fontenehuset Bergen, Gabriella F. Osborne, Daglig leder
18.35 Pause
18.45 Kommunalt råd for funksjonshemmede, Sølvi Marie Risøy og Siri Fransson
19.00 ROS - Rådgivning om spiseforstyrrelser, Cathrine Nitter og Marianne Clementine Håheim
19.15 Psykiatrialliansen, Lasse Hjelle, Daglig leder
19.30 ALBATROSSEN Ettervernsenter, Thomas Dahl Orø, Daglig leder

Tillitsvalgte fra Senter for Migrasjonshelse holdt muntlig innlegg for utvalg for helse og sosial i møtet 4. desember i anledning byrådets forslag om å redusere driftsbudsjettet til senteret.

Eldrerådet v/Per Stiegler kom med sine innspill til budsjettforslaget for 2020 i utvalg for helse og sosial sitt møte 4. desember

Innspillsmøte til budsjett 2020, utvalg for helse og sosial bilde
Siri Fransson og Sølvi Marie Risøy fra Kommunalt råd for funksjonshemmede
Ragnar Zakariassen

 

Vedlegg