Kirkens Bymisjon orienterte om rapporten «Snakk om fattigdom for utvalg for helse og sosial i utvalgsmøtet 4. desember.

«Snakk om fattigdom» er Kirkens Bymisjons rapport om barn som vokser opp i fattigdom i Norge. Rapporten er laget i samarbeid med Respons Analyse og ble utgitt i november 2019.

Her kan du lese rapporten i sin helhet. 

Det var leder av Kirkens Bymisjon i Bergen Arne Liljedahl Lynngård og avdelingsleder Vibeche Furrebøe Levsen som presenterte rapporten.

Kirkens Bymisjon orienterte om rapporten «Snakk om fattigdom for utvalg for helse og sosial i utvalgsmøtet 4. desember. bilde
Vibeche Furrebøe Levsen
Bilde:  

 

Vedlegg