Gå tilbake til:
Du er her:

Opplæring i utvalg for helse og sosial

Den 7. januar fikk utvalg for helse og sosial en intensiv og omfattende opplæring.

Følgende temaer ble gjennomgått: Styrende lovverk og gjeldende planer vedr helse- og omsorgstjenestene, sosialtjenesten og barneverntjenesten. I tillegg ble det gitt en orientering om etatene og resultatenhetene som hører inn under utvalgets ansvarsområde.

Orienteringene ble gitt av seksjonssjefer og etatsdirektører i de to byrådsavdelingene som rapporterer til utvalg for helse og sosial – byrådsavdeling for arbeid, sosial og bolig og byrådsavdeling for eldre, helse og frivillighet.

Opplæring i utvalg for helse og sosial bilde
 
 

 

Vedlegg