Orientering fra barnevernsutvalget i utvalg for helse og sosial

Rune Fjeld som leder arbeidet med å granske 10 barnevernsaker i Bergen kommune, orienterte helse- og sosialutvalget den 4. desember om hvor langt barnevernutvalget er kommet i arbeidet.

Barnevernutvalget er nedsatt av Bergen bystyre, og skal ha sluttført arbeidet innen utgangen av februar 2020. Barnevernutvalget vil på bakgrunn av funnene som blir gjort levere en rapport som skal behandles av utvalg for helse og sosial før sluttbehandling i bystyret.

 

Vedlegg