Gå tilbake til:
Du er her:

Orientering i utvalg for helse og sosial fra byombudet

Utvalg for helse og sosial fikk den 19. februar en orientering fra byombud Erik Dahl om Bergen kommunes ombudsordning.

Byombudet rapporterer hvert år til bystyret om sine aktiviteter og funn gjennom en årsmelding. Utvalg for helse og sosial innstiller i saken til bystyret.

 

Byombudet kan hjelpe med en rekke ting
Byombudet kan hjelpe med en rekke ting