Orientering: Plan for områdesatsning

Utvalg for helse og sosial fikk i begynnelsen av sitt møte 30. november en orientering om hovedtrekkene i «Plan for områdesatsing 2020-2024».

Planen inneholder en oppsummering av områdesatsingen i Indre Laksevåg, Ytre Arna og i Solheim Nord, og har forslag til veien videre og forslag til nye satsingsområder.

Det foreslås at områdesatsingen fases ut i indre Laksevåg og Ytre Arna innen utgangen av 2022,  at den videreføres i Loddefjord, Olsvik og Solheim. I tillegg blir det foreslått å gjennomføre et forprosjekt på Slettebakken, etter modell fra Olsvik og Loddefjord, for å identifisere oppgaver og innretning på en områdesatsing i denne levekårssonen.

Utvalg for helse og sosial skal behandle planen i sitt møte 13. januar, før bystyret gjør endelig vedtak 27. januar

Spesialrådgiver og programleder for områdesatsingen Mary Økland i Byrådsavdeling for arbeid, sosial og bolig holdt orienteringen.