Studietur for utvalg for helse og sosial

Utvalg for helse og sosial var på studietur til København fra 25. til 27. september 2022.

Tema for turen var eldreomsorg og psykisk helse for barn og unge. Utvalg for barnehage, skole og idrett var også med på turen, og de to utvalgene deltok på felles aktiviteter der tematikken var relevant for begge utvalg.

Mandag 26. september var de to utvalgene på besøk og omvisning i København rådhus. Utvalg for helse og sosial dro deretter på besøk til følgende pleiehjem:

Peder Lykke Center er et profilsykehjem med fokus på mangfoldighet. Senteret har 150 beboere, og er i tillegg et møtested for eldre og øvrige i lokalmiljøet. Senteret består i tillegg til boliger av en café, en daghøgskole, bibliotek, frisør, legekontor og dagligvarebutikk med mer.

Slottet pleiehjem er et profilpleiehjem med fokus på LHBT+. Dette betyr at hjemmet og de ansatte har et ekstra fokus på, og kunnskap om lesbiske, homofile, biseksuelle, transpersoner m.fl. Pleiehjemmet har 110 beboere som blant annet har tilgang til treningsrom, kino, wellness-bad og ByOasens orangeri. De har også en kulturklubb som arrangerer museumsbesøk og konserter. Det arrangeres samtaler for beboere om LHBT+, hvor erfaringer og kompetanse snakkes om i trygge og aksepterende omgivelser. På Slottet kan LHBT+-personer føle seg trygge og dele interesser med de andre beboere – både med og uten LHBT+-bakgrunn. 

Tirsdag 27. september besøkte begge utvalgene København rådhus nok en gang, denne dagen for å få kunnskap om STIME, som er et prosjekt om tverrsektorielt samarbeid om barn og unge som opplever psykisk mistrivsel. Etter en formiddag på rådhuset, dro de to utvalgene videre til Folketinget. Der fikk de en omvisning av representanter fra partiet Enhedslisten, etterfulgt av en presentasjon om den politiske hverdagen i København og hvilke utfordringer de danske folkevalgte jobber med.