Gå tilbake til:
Du er her:

Utvalg for helse og sosial innkalte resultatenheter

Som en del av arbeidet med å behandle Bergen kommunes årsmelding, innkalte utvalg for helse og sosial den 3. juni en rekke kommunale enheter for å redegjøre for ulike problemstillinger.

Du kan se alle presentasjonene her, eller se møtet i opptak her:

https://www.bergen.kommune.no/politikk/bystyret/webtv

Utvalg for helse og sosial skal komme med sine merknader til årsmeldingen i møte 10. juni, mens den endelige behandlingen av årsmeldingen skjer i bystyret den 24. juni.