Gå tilbake til:
Du er her:

Befaring til Haukåsvassdraget

KMBY var 10. april 2018 på befaring til Haukåsvassdraget. Miljøsjef H. Bjordal og vassdragsforvalter O. R. Sandven informerte om viktige faktorer for å få en god og sunn bestand av elvemuslinger.

De viste og informerte om hva som er blitt gjort og hva som skal gjøres for å bedre forholdene for elvemuslingene. Seksjonsleder Ulf Sæterdal informerte om ulovlige tiltak langs vassdraget som kan representere trusler mot elvemuslingene, og om hvordan slike tiltak følges opp i kommunene. I tillegg møtte komiteen Tore Haukås, som er leder for Vennelaget for Haukåsvassdraget.

Befaring til Haukåsvassdraget bilde