Gå tilbake til:
Du er her:

Fellesmøte mellom KMBY og MISA

Torsdag 6. september 2018 ble det avholdt et fellesmøte mellom komite for miljø og byutvikling (KMBY) og utval for miljø og samferdsel (MISA) fra Hordaland fylkeskommune.

Følgende tre tema ble drøftet:

 

• Byvekstavtalen

• Kommuneplanens arealdel i Bergen kommune

• Kollektivtilbudet i Bergen

 

For hvert tema ble det som innledning gitt en presentasjon som følger vedlagt.

Fellesmøte mellom KMBY og MISA bilde
 
 

 

Vedlegg