Første møte i nytt utvalg for miljø og byutvikling

Utvalg for miljø og byutvikling hadde torsdag 7. november sitt første utvalgsmøte etter valget. Utvalget hadde sitt første formøte for muntlige innlegg til sakene på sakskartet tirsdag 5. november.

Utvalg for miljø og byutvikling har 17 medlemmer og har i tillegg en barn og unges representant med tale og forslagsrett. Åtte av de elleve partiene som er valgt inn i bystyret er representert i utvalget. Geir Steinar Dale (A) er utvalgsleder og Trym Aafløy (FNB) er nestleder.

Møtet startet med folkevalgtopplæring hvor kommunaldirektør Anne Iren Fagerbakke informerte om byrådsavdeling for klima miljø og byutvikling med underliggende enheter. Seksjonsleder Øivind Hauge Støle informerte om planlegging etter plan- og bygningsloven og saksbehandling av plansaker. Seksjonsleder Morten Børslid informerte om behandling av klagesaker etter plan- og bygningsloven.

Første møte i nytt utvalg for miljø og byutvikling bilde
 
 

 

Vedlegg