Fortetting med kvalitet

Komite for miljø og byutvikling fikk i formøte 19. februar 2019 en times orientering om fortetting med kvalitet.

Etter en innledning av byråd Anna Elisa Tryti informerte direktør for Plan- og bygningsetaten om hvordan ulike bestemmelser i forslag til ny arealdel av kommuneplanen sikrer fortetting med kvalitet. Byarkitekt Maria Molden informerte om hvordan arkitekturstrategien som er under utarbeiding, sikrer kvalitet. Til slutt informerte byantikvar Johanne Gillow om hvordan kulturminneplanen bidrar til kvalitet ved fortetting.

 

Fortetting med kvalitet bilde
 
 

 

Vedlegg