Høring om saksgang- og behandlingstid av plan- og byggesaker

Komite for miljø og byutvikling avholdt 18. oktober 2018 høring om saksgang- og behandlingstid av plan- og byggesaker i Bergen kommune.

Ledere for ulike enheter i informerte om saksgang og behandlingstid for ulike sakstyper og svarte på spørsmål fra komiteens medlemmer.

 

Tre utbyggere delte sine erfaringer med kommunikasjon med kommunen og om saksbehandlingstid i konkrete saker og Jorunn Nerheim fra Bergen Næringsråd informerte om hvordan næringsrådets medlemmer opplever Bergen kommune i arbeidet med plan- og byggesaker.

 

Byråd Anna-Elisa Tryti og direktør for Plan- og bygningsetaten Mette Svanes kommentere innspillene fra de eksterne innlederne og informerte også om planlagte tiltak for å få ned saksbehandlingstiden.

 

Høring om saksgang- og behandlingstid av plan- og byggesaker bilde
 
Marte Holm

 

Vedlegg