Gå tilbake til:
Du er her:

Presentasjon av viktige aktører innen natur og friluftsliv

Til komite for miljø og byutvikling sitt formøte 3. oktober 2017 hadde komiteen invitert tre organisasjoner som arbeider innen feltet natur og friluftsliv til å informere om virksomhet sin.

Bergen og Omland Friluftsråd, Bergens Skog- og Træplantningsselskap og Elveforum ga en grundig gjennomgang av organisasjonenes aktiviteter og betydning for natur og friluftsliv i Bergen.

I samme møte informerte byrådsavdeling for klima, kultur og næring om plastinnsamling i Bergen. Det ble orientert om kommunens arbeid for å fjerne plastsøppel, om arbeidet med å forebygge plastforsøpling og om samarbeid med andre aktører om dette arbeidet. Presentasjoen de holdt kan lastes ned.

 

Vedlegg