Studietur til Antwerpen og Gent

Utvalg for miljø og byutvikling var på studietur til Antwerpen og Ghent 7. – 9. september 2022.

Hensikten med turen var faglig opplæring og erfaringsinnhenting innen områdene transportstrategi/ringveisystem (konsekvenser for sentrum), sirkulær økonomi og mobilitet. Dette er viktige og relevante tema for utvalgets arbeid fremover i Bergen. Program for turen ble utarbeidet i samarbeid med direktør ved Vest-Norges Brusselkontor, Merete Mikkelsen, og dosent emeritus ved Høgskulen på Vestlandet.