Gå tilbake til:
Du er her:

Økonomiregisteret for folkevalgte

Bystyret har vedtatt at kommunen skal ha et økonomiregister som omfatter bystyrets medlemmer, varamedlemmer og byrådet. Hovedformålet med registeret er å skape åpenhet omkring roller og økonomiske interesser til de folkevalgte i kommunen, slik at allmennheten kan ha tillit til at myndighetsutøvelse ivaretas på en best mulig måte.

Registrering er frivillig, men bystyret oppfordrer alle som er omfattet av registeret til å sende inn opplysninger.

Bystyrets kontor er registeransvarlig, og administrerer og vedlikeholder registeret, og innkomne opplysninger vil fortløpende bli lagt ut på nett under den enkelte representant i politikerregisteret.

Har du spørsmål, kontakt:

Ragnar Zakariassen
ragnar.zakariassen@bergen.kommune.no
telefon 97070975