Gå tilbake til:
Du er her:

Overordnet styrings -og internkontroll system for informasjonssikkerhet

Hensikten med dette dokumentet er å sikre at alle som får tilgang til kommunens IKT-utstyr og -systemer er kjent med grunnleggende regler som gjelder for bruk av dette, og med håndtering av informasjonen som lagres der.

Brukere av kommunens IKT-systemer vil ved å godta denne instruksen tilkjennegi at de har gjort seg kjent med og aksepterer kommunens regler før tilgang gis. Det er en forutsetning for å få tilgang til Bergen kommunes nettverk, og for å beholde den, at man godtar denne instruksen.