Gå tilbake til:
Du er her:

Gaveregister for folkevalgte i Bergen kommune

1.november 2015 ble det etablert et gaveregister for folkevalgte i Bergen kommune. Her finner du informasjon om hvilke gaver som skal registreres og hvordan du gjør det!

25. mars 2015 vedtok Bystyret (sak 83-15) å opprette et eget register for gaver folkevalgte i kommunen mottar og gir. Registeret er offentlig.

Retningslinjer for folkevalgte for å gi og ta imot gaver:

1. Gaver som mottas skal i hovedsak være av ubetydelig verdi, f.eks. blomster eller konfekt.

2. Folkevalgte i Bergen kommune skal ikke motta gaver eller annet som estimeres til en verdi av kr. 2000,- eller mer. Gaver utover beløpsgrensen returneres med henvisning til etiske retningslinjer for folkevalgte i Bergen kommune. Folkevalgte må alltid foreta en vurdering av gaver som man mottar som privatperson dersom det kan oppfattes at det er en kobling til rollen som folkevalgt. Dersom gaven kan knyttes til rollen som folkevalgt blir retningslinjene gjeldende også for disse gavene.

3. Folkevalgte i Bergen kommune skal i hovedsak ikke gi gaver som estimeres til en verdi av kr. 2000,- eller mer. I enkelte tilfeller kan det gis gaver til en verdi utover dette. For gaver som estimeres til en verdi mellom kr. 2000,- og 5000,- tillegges fullmaktene ordfører og bystyredirektør for felles avgjørelse. For gaver utover kr. 5000 legges fullmaktene til Forretningsutvalget.

4. Gaver som folkevalgte mottar og som stipuleres til en verdi av mer enn kr. 500,- skal registreres.

5. Gaver som folkevalgte gir bort, som har tilknytning til vedkommendes virksomhet som folkevalgt og som stipuleres til en verdi av mer enn kr. 500,- skal registreres.

Slik registrerer du gaver:

Send e-post til administrasjon.bystyrets.kontor@bergen.kommune.no med følgende opplysninger:

- Navn på mottaker og på giver
- Hvor og når gaven er mottatt/gitt
- Stipulert verdi av gaven
- Gavens art

Kontaktperson på Bystyrets kontor:

Elisabet Arefjord
Tlf. 408 18 964
epost: elisabet.arefjord@bergen.kommune.no

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål!