Gå tilbake til:
Du er her:

Bybefaring 14. september 2016

Her finner du programmet for bybefaringen samt presentasjonene som ble holdt for bystyrepolitikerne den 14. september 2016.

Gjennom folkevalgtprogrammet er det vedtatt at bystyret skal reise på en bybefaring, og i år er første gang en slik befaring ble prøvd ut.

Programmet er utarbeidet av Bystyrets kontor i nært samarbeid med de ulike byrådsavdelingene.

Hensikten med bystyrebefaringen var å gi representantene oppdatert og aktuell informasjon om utviklingen i byen, å få vist noen av utfordringene byen står overfor innen ulike saksfelt, og å få vist fram noe av det som skjer i byen innen blant annet innen samferdsel og miljø, helse- og sosial, skole, byutvikling, idrett og kultur.
 

Innkalling ble sendt ut fra Bystyrets kontor. Bybefaringen var obligatorisk for alle de faste representantene i bystyret og en viss andel varamedlemmer.

Bybefaring 14. september 2016 bilde
 
 

 

Vedlegg