Gå tilbake til:
Du er her:

Installering av program på tavlepcer

Hvilke program som er tilgjengelige og lov å installere på tavle-pcene avgjøres av IKT Drift. Her finner du informasjon hvordan du installerer programmer og hvordan du melder inn ønsker om program som ikke er tilgjengelig.

Hvilke programmer er tilgjengelige for nedlastning og hvordan gjør jeg det?

All installering av programmer på tavle-pcene må skje via «Min Programkatalog» (tidligere Run Advertised Programs). Snarvei hit ligger på pcens skrivebord. Dersom det ikke finnes på skrivebordet, vil du finne det under startmenyen, alle program, @-IKT meny.

Det vil ikke fungere å laste ned for eksempel Firefox eller Adobe Flash Player fra nettsider, det må gjøres via «Min Programkatalog».

For å laste ned gjør du følgende:

MERK: for å kunne laste ned program du være tilkoblet kommunens nett, dette kan ikke gjøres hjemmefra.

Da en del programmer krever at internet explorer avsluttes før nedlasting kan fullføres, kan det være lurt å lukke alle åpne faner på forhånd.

1. Åpne «Min Programkatalog»

2. Når programmet åpnes vil du automatisk stå i kategorien Alt- her finnes med andre ord alle programmene. På venstre side kan du imidlertid velge en annen kategori.

3. Merk (klikk på) ønsket program, klikk deretter INSTALLER, nederst mot høyre.

4. Programfilen lastes ned, og en må ikke lukke programmet Min programkatalog før nedlastingen er ferdig.

5. Du får beskjed når programmet er ferdig innstalert og klar til bruk.

Hva gjør jeg dersom jeg ønsker å installere et program som ikke finnes i Min Programkatalog?

Dersom du ønsker å få et program på tavle-pcen din melder du dette inn til rådgiver eller konsulent for din komité, som tar dette videre og oversender henvendelsen. Dersom programmet er godkjent vil det kunne legges i «Min Programkatalog» i løpet av få dager. Programmer som ikke er godkjent/ ligger til vurdering vil ta lengre tid.

Hvorfor er det så strengt og tungvint?

Årsaken til at brukerne av tavlepcene ikke fritt kan installere alle programmer de ønsker, skyldes at kommunen har valgt å endre sine rutiner for alle kommunens pcer både ut fra sikkerhet, -men også av driftsmessige hensyn. Dette er på bekostning av den enkeltes frihet i forhold til hva de kan gjøre med sin låne-pc.

IKT Drift opplyser at den nye løsningen gir følgende fordeler for drift av pcer i Bergen kommune:

-Gir en mer driftsstabil klient gjennom å:

  • sikrer den mot utilsiktet installasjon av virus/ødeleggende programvare
  • sikrer den mot utilsiktet endring av maskinens konfigurasjon og innstillinger som fører til feil/manglende funksjonalitet på PC
  • gi økt forutsigbarhet for IKT Drift, noe som igjen fører til mindre problemer og færre perioder med nedetid for bruker
  • gi vesentlig økt sikkerhet.

-Mye lettere å overholde innkjøpsregler og redusere ulovlige innkjøp

-Gjør det nødvendig å gå over til programmer distribuert fra sentralt:

  • Lisenskontroll, kan få kontroll med brudd på lisensregler
  • Stordriftsgevinst – mulighet for prisreduksjon ved større volum kjøp
  • Ressurs reduksjon (programmene pakkes kun 1 gang, deretter er de tilgjengelig for alle brukere/i henhold til systemeiers retningslinjer)
  • Versjonskontroll – hva som er installert ute på klientene
  • Lettere tilgang til programpakker dersom maskin må reinstalleres eller skiftes ut (programvare oppbevares ikke lokalt.)