Økonomiregisteret for folkevalgte

Bystyret har vedtatt at kommunen skal ha et økonomiregister som omfatter bystyrets medlemmer, varamedlemmer, kontrollutvalget, klagenemnden og byrådet

Hovedformålet med registeret er å skape åpenhet omkring roller og økonomiske interesser til de folkevalgte i kommunen, slik at allmennheten kan ha tillit til at myndighetsutøvelse ivaretas på en best mulig måte. Registrering er frivillig, men bystyret oppfordrer alle som er omfattet av registeret til å sende inn opplysninger.

Dersom du ønsker å se hva som er registrert på deg, kan du søke opp ditt eget navn her:

Bystyrets kontor er registeransvarlig, og administrerer og vedlikeholder registeret, og innkomne opplysninger vil fortløpende bli lagt ut på nett under den enkelte representant i politikerregisteret.

Har du spørsmål, kontakt:

Helene Halse
helene.halse@bergen.kommune.no