Gå tilbake til:
Du er her:

Regler for utlån av møterom disponert av Bystyrets kontor

Her finner du de generelle reglene for utlån av møterom disponert av Bystyrets kontor og hvordan du går frem for å reservere disse til politiske aktiviteter.

Generelle regler:

 • Reservasjon kan skje direkte gjennom ressurs i Outlook eller ved e-post til administrasjon.bystyrets.kontor@bergen.kommune.no. Kontaktperson for bestillingen må alltid oppgis.
 • Møtelokalene kan benyttes av ansatte ved bystyrets organer, frikjøpte politikere, gruppeledere, gruppesekretærer, partigruppene i bystyret og Ungdommens bystyre. Det er også mulighet for administrasjonene til byrådsavdelingene å låne lokalene.
 • Møtelokalene må kun benyttes til aktiviteter knyttet til ansattes arbeidsoppgaver og for politiske aktiviteter for folkevalgte på bystyresiden.
 • Se til at møterom og kjøkken er ryddet, og at vinduer er lukket etter bruk.
 • Meld fra til Bystyrets kontor om feil eller mangler i rommet/på teknisk utstyr.
 • I hovedsak gjelder prinsippet om at den som bestiller først får tilgang til møterommet. Dersom det oppstår motstridende interesser/spesielle behov kan bystyredirektøren avgjøre hvem som får benytte møterommet.
 • Søknader om bruk av lokalene som ikke omfatter de generelle regler for utlån må godkjennes av bystyredirektøren.

Hagerupsgården:
I Hagerupsgården er det et møterom med plass til 16 mennesker. Møterommet ligger i andre etasje og er utstyrt med smartboard.

Magistraten:
På loftet i Magistraten er det et møterom med plass til ti, der er det ikke installert AV-utstyr. Dette rommet kan bookes via Outlook: Magistraten Loftet - PBE

Det gamle Rådhus :
For utlån av møterommene og formannskapssalen i Det gamle Rådhus gjelder følgende egne regler:

 • All bruk av Det gamle Rådhus må være avklart med Bystyrets kontor.
 • Reservasjon skjer ved e-post til administrasjon.bystyrets.kontor@bergen.kommune.no. Reservasjonen er først endelig etter skriftlig bekreftelse fra Bystyrets kontor. Kontaktperson for bestillingen må alltid oppgis.
 • Formannskapssalen og øvrige møterom kan benyttes av ansatte ved bystyrets organer, frikjøpte politikere, gruppeledere, gruppesekretærer og partigruppene i bystyret. Det er også mulighet for administrasjonene til byrådsavdelingene å låne lokalene.
 • Møtelokalene må kun benyttes til aktiviteter knyttet til ansattes arbeidsoppgaver og for politiske aktiviteter for folkevalgte på bystyresiden.
 • Lokalene skal ryddes og bosset skal plasseres i kjellergangen etter bruk.
 • Husk å se til at alle vinduer er lukket før bygget forlates.
 • Meld fra til Bystyrets kontor om feil eller mangler i rommet/på teknisk utstyr.
 • I hovedsak gjelder prinsippet om at den som bestiller først får tilgang til møterommet. Dersom det oppstår motstridende interesser/spesielle behov kan bystyredirektøren avgjøre hvem som får benytte lokalene. Søknader om bruk av lokalene som ikke omfatter de generelle regler for utlån må godkjennes av bystyredirektøren.

Informasjon om Det gamle Rådhus:

Det gamle Rådhus inneholder følgende lokaler:

bystyresalen
formannskapssalen
møterom nord
møterom øst
møterom sør

Alle disse møterommene har skjerm som kan kobles til pc.

Formannskapssalen har plass til ca. 30 personer

Utstyr: fjernsyn, lerret, vannmaskin
Kjøkken med kaffemaskin, ikke kjøkkenutstyr

Møterom nord (i kjeller) har plass til ca. 18 personer

Kun møtebord og stoler
Kjøkken med noe kjøkkenutstyr

Møterom øst (i kjeller) har plass til ca. 14 personer
Kun møtebord og stoler

Møterom sør (i kjeller) har plass til ca. 12 personer
Kun møtebord og stoler

 

Begrensninger på utlån av bystyresalen:

Bystyresalen kan kun benyttes av bystyret og Ungdommens bystyre.

Bystyresalen har plass til ca. 80 personer.
• Utstyr: fast prosjektor, to skjermer på veggen og lydanlegg.
• Det er ikke lov å nyte mat eller tenne levende lys i bystyresalen