Gaveregister

1. november 2015 ble det etablert et gaveregister for folkevalgte i Bergen kommune. Her finner du informasjon om hvilke gaver som skal registreres og hvordan du gjør det.

25. mars 2015 vedtok Bystyret (sak 83-15) å opprette et eget register for    gaver folkevalgte i kommunen mottar og gir. Registeret er offentlig.  

Retningslinjer for folkevalgte for å gi og ta imot gaver:

1. Gaver som mottas skal i hovedsak være av ubetydelig verdi, f.eks. blomster    eller konfekt.  
2. Folkevalgte i Bergen kommune skal ikke motta gaver eller annet som    estimeres til en verdi av kr. 2000,- eller mer. Gaver utover beløpsgrensen    returneres med henvisning til etiske retningslinjer for folkevalgte i Bergen    kommune. Folkevalgte må alltid foreta en vurdering av gaver som man mottar    som privatperson dersom det kan oppfattes at det er en kobling til rollen    som folkevalgt. Dersom gaven kan knyttes til rollen som folkevalgt blir    retningslinjene gjeldende også for disse gavene.  
3. Folkevalgte i Bergen kommune skal i hovedsak ikke gi gaver som estimeres    til en verdi av kr. 2000,- eller mer. I enkelte tilfeller kan det gis gaver    til en verdi utover dette. For gaver som estimeres til en verdi mellom kr.    2000,- og 5000,- tillegges fullmaktene ordfører og bystyredirektør for    felles avgjørelse. For gaver utover kr. 5000 legges fullmaktene til    Forretningsutvalget. 
4. Gaver som folkevalgte mottar og som stipuleres til en verdi av mer enn kr.    500,- skal registreres.  
5. Gaver som folkevalgte gir bort, som har tilknytning til vedkommendes    virksomhet som folkevalgt og som stipuleres til en verdi av mer enn kr.    500,- skal registreres. 

Slik registrerer du gaver:  Send e-post til administrasjon.bystyrets.kontor@bergen.kommune.no    med følgende opplysninger:  
Navn på mottaker og på giver
Hvor og når gaven er mottatt/gitt
I hvilken anledning gaven ble gitt
Stipulert verdi av gaven
Gavens art