Gå tilbake til:
Du er her:

Omtaler av sakene

Parallelt med bystremøter blir det lagt ut oversiktlige artikler om de enkelte sakene som behandles. Artiklene kommer ut på nettsidene etter hvert som de vedtas.

Les om sakene bystyret vedtar

bystyresiden vil det også ligge ute en forhåndsomtale foran hvert møte, som lenker inn til alle relevante dokmenter og artikler om hver sak.

Gå til omtaler

Oversikt over artikler fra pågående og tidligere møter finner du under politikk > bystyret > behandlede saker, eller ved å klikke på denne lenken

Politisk saksregister

Ønsker du å gå rett inn på de faktiske dokumentene i sakene som behandles, bruker du arkivet for politiske saker og spørsmålsregister. Det finner du på www3.bergen.kommune.no/bksak