Gå tilbake til:
Du er her:

Utdeling av regjeringens minnemedalje

Ordfører Marte Mjøs Persen har delt ut regjeringens minnemedalje til Asta Marit Larsen og Nils Severin Økland.

Regjeringens minnemedalje er tildelt Asta Marit Larsen og Nils Severin Økland som anerkjennelse for deres innsats under andre verdenskrig. Overrekkelsen ble foretatt av ordfører Marte Mjøs Persen 10. desember 2020. Åsmund Andersen, Kommandant ved Bergenhus Festning, var også til stede.

- Larsen og Økland er en inspirasjon for oss alle, de er blant de siste tidsvitnene fra andre verdenskrig. Det er viktig at vi hører deres historier og lærer av dem, sier ordfører Marte Mjøs Persen.

Mjøs Persen ønsker å fremheve deres viktige innsats.

- Innsatsen som ble gjort under andre verdenskrig kan vi aldri takke nok for. Det ble kjempet for vår frihet og vårt demokrati. Det er ikke selvsagt at vi kan leve i fred og frihet her i landet til enhver tid.

Asta Marit Larsen mottok regjeringens minnemedalje
Asta Marit Larsen mottok regjeringens minnemedalje
Bilde: Tina Omdahl Hayes

Mottakerne av minnemedaljen

Asta Marit Larsen ble født i 1929 og vokste opp på Værlandet og Alden i Askvoll kommune. Under krigen i årene 1940-1941 var hun med på å ta imot personer som søkte til kysten for å unngå arrestasjon. Disse kom som regel fra Bergen til Askvoll frem til videre transport til England. Blant annet bidro Asta med å lage mat til flyktningene og annet arbeid med å holde disse personene skjult. Larsen er opptatt av arbeidet kystkvinnene gjorde under krigen og mener at humor er svært viktig for å holde motet oppe.

Nils Severin Økland ble født i 1915 i Valestrand. Under andre verdenskrig tilhørte han Sjøforsvarets skytteravdeling for handelsflåten. Han var med som skytter på om lag 50 turer mellom Europa og USA. Etter krigen tok Økland styrmanns- og skipperskole og arbeidet i utenriksfart i 20 år. Økland har blitt tildelt en rekke medaljer tidligere, blant annet: Krigsmedaljen, Deltakermedaljen og Haakon den VII’s 70 års medalje. Økland er Bergens eldste mann og debuterte som forfatter med boken "Aldri gi opp – Kaptein Nils Severin Økland" tidligere i år.

Nils Severin Økland med ordfører Marte Mjøs Persen og kommandant Åsmund Andersen
Nils Severin Økland med ordfører Marte Mjøs Persen og kommandant Åsmund Andersen
Bilde: Tina Omdahl Hayes

Regjeringens minnemedalje

Minnemedaljen tildeles norske og utenlandske militære og sivile som anerkjennelse for deres innsats under andre verdenskrig. Søker for medaljene var, Bjørg Elin Økland for Nils Severin Økland, og Bengt Ronny Landøy-Midtbøen for Asta Marit Larsen.