Gå tilbake til:
Du er her:

Politikerregister

Her kan du søke etter politikere i Bergen kommune.

Åpne politikerregisteret

Bergen bystyre velger medlemmer til en rekke styrer, råd og utvalg. Noen av utvalgene er lovpålagte (i henhold til Kommuneloven eller særlov), og andre er arbeidskomiteer knyttet til spesielle saker eller arbeidsområder. Valgene foretas dels av bystyret selv eller dets organer, dels av byrådet etter delegert fullmakt.

Ikke alle politisk oppnevnte representanter representerer et politisk parti, noen representerer en interesseorganisasjon eller er oppnevnt som fagperson. Kommunen oppnevner også representanter til en del ikke-kommunale utvalg. I disse utvalgene vises bare representanter som er oppnevnt av Bergen kommune.

Registeret viser bare verv fra og med kommunevalget 2015.


Leter du etter noe i det gamle registeret? Det finner du her.