Gå tilbake til:
Du er her:

For alle politikere i Bergen kommune

Her finner du reglement som gjelder alle med politiske verv i Bergen kommune. Reglementene omfatter blant annet honorar, habilitet, registrering av økonomiske interesser, meroffentlighet og folkevalgtes innsynsrett.