Gå tilbake til:
Du er her:

Publikasjoner

Styringssystemet i Bergen kommune

Heftet "Styringssystemet i Bergen kommune" har som mål å gi en forståelse av hovedprinsippene i styringssystemet i Bergen kommune.

Hefte med informasjon til folkevalgte

Heftet ”Praktisk informasjon til folkevalgte i Bergen kommune” er oppdatert til det nyvalgte bystyret 2019-2023. Målet med heftet er å gi de folkevalgte en grunnleggende forståelse av hvordan det er å være folkevalgt i Bergen kommune.

Econ-rapport om tilsyn og kontroll

Tilsyn og kontroll med kommunens virksomhet er en av bystyrets hovedoppgaver. I 2005 utarbeidet Econ på oppdrag fra Bergen bysstyre en rapport om tilsyns og kontrollfunksjonen i en parlametarisk styreform.