Gå tilbake til:
Du er her:

Hefte med informasjon til folkevalgte

Heftet ”Informasjon til folkevalgte” ble oppdatert til folkevalgtopplæringen for det nyvalgte bystyret 2015-2019. Målet med heftet er å gi de folkevalgte en grunnleggende forståelse av hvordan det er å være folkevalgt i Bergen kommune.

Heftet inneholder derfor mye praktisk informasjon om hvordan det er å være folkevalgt i kommunen, men også en del mer generell informasjon om Bergen kommunes organisering og styringssystem. Heftet kan med andre ord være av interesse for alle som ønsker å vite noe om hvordan det politiske systemet i Bergen kommune fungerer.