Gå tilbake til:
Du er her:

Møtekalender for bystyret og bystyrekomiteene

Her finner du en samlet oversikt over planlagte møter i bystyret og bystyrekomiteene i 2018.

Byrådets møteplan

Byrådet har møte hver torsdag klokken 09.00 for å fatte vedtak eller avgi innstillinger i saker som skal videre til komiteene eller til bystyret.