Gå tilbake til:
Du er her:

Byrådets møteplan

Byrådet har møte hver torsdag klokken 09.00 for å fatte vedtak eller avgi innstillinger i saker som skal videre til komiteene eller til bystyret.

Saker som byrådet skal vedta er offentlige en uke før endelig vedtak fattes.

Det samme gjelder for saker der byrådet avgir innstilling til bystyret eller til bystyrets komiteer.

Sakene publiseres i saksregisteret

Byrådets møter er åpne for publikum. Saksutredninger, protokoller, vedtak og innstillinger er tilgjengelig i saksregisteret

Ved behov kan det bli berammet møter utenom den oppsatte møteplanen.